Дүрэм, журмууд

               УИХ-ЫН ТОГТООЛ:

                              -Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолын хавсралт

                              -Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар тогтоол

               ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ:

                              -Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын хавсралт

               ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР

                              -Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралт

                              -Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоол

                              -Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дугаар тогтоол

                              -Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоол

                              -Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоол


Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд