Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1. Төрийн нарийн бичгийн дарга
2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
3. Хууль зүйн бодлогын газрын дарга
4. Бодлогын хэрэпжилтийг зохицуулах газрын дарга
5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга
6.Гэрээ, эрх зүй, хамтын ажиллагааны газар
7. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Xүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд