ШИЛЭН ДАНС => ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ


ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

  • Хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт
  • Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
  • Нийгмийн даатгапын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд