Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй гадаадын хуульчдын нэгдсэн бүртгэлийн мэдээлэл /2015.06.11-ний байдлаар/

Хууль зүйн яам Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд хийгдэж байгаа салбарын үйл ажиллагааны талаар иргэдэд нээлттэй мэдээлэл түгээхийг зорьдог. Цаг үеийн асуудлууд болон санхүү төсвийн зарцуулалтын тайлан,аудитын шалгалтын дүн гэх мэт хуулиар олгогдсон эрхийн дагуу иргэд нээлттэй мэдэх эрхтэй мэдээллүүдийг цахим хуудсаараа дамжуулан нийтэд хүргэдэг.Энэ удаад Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй гадаадын хуульчдын талаархи мэдээллийг танилцуулж байна. 

 

 

Д/д

 

 

Гадаадын хуульчийн нэрс

Гадаад улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эсэх
/тухайн улсын нэр, гэрчилгээ батламжийн дугаар огноо/
 

 

 Гэрчилгээний дугаар

1.

Льү Ха Да 

БНХАУ-ын  Бээжин хот, Хуульчдын нийгэмлэг, Ү№:11101199010742724,  Г№01466

01

2.

Эллизабет  Эллис

 

Хонг Конгийн Хууль зүйн нийгэмлэг Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

02

3.

Сэм Фэррандс

Хонг Конгийн Хууль зүйн нийгэмлэг, Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

03

4.

Каорү Харагүчи 

Япон Улсын Хуульчдын холбоо

Гэрчилгээний бүртгэлийн дугаар:21154,

Токио Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын холбоо 

04

5.

Дэвид Жэймс Вэнгэр 

Хонг Конгийн хуулийн нийгэмлэг 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

05

6.

Кэйт Элизабэт Экс 

Австрал, Викториагийн хуулийн институтээс олгосон  гэрчилгээГ№11314000812121

06

7.

Олейников Дмитрий Борисович/  Oleynikov Dmitry

Дипломын дугаар: БВС0477520. 

07

8.

Дэвид Чарлис Баксбам/Buxbaum  David C

Калифорниа мужийн Хуульчдын холбооны #97235 дугаартай гишүүн болохыг батламжилсан тодорхойлолт. 

08

9.

Жэймс Аллан Лиотта/ Liotta James Allan/

Нью-Йорк мужийн дээд шүүхийн давж заалдах шатны гуравдугаар шүүхээс тусгай зөвшөөрлийг олгосон 

09

10.

Даниел Патрик Махони/ Mahoney Daniel Patrick

Виржиниа мужийн Барын холбооны 2014 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн албан ёсны гэрчилгээ, үнэмлэх 

10

11.

Францын иргэн

Пьер Монпьеру/ Pierre Vincent Marie Montpeyroux

Англи болон Уэльсийн дээд шүүхэд хуульчаар бүртгүүлсэн Хуульчдийг зохицуулах газар,Эрхийн гэрчилгээ 2013-2014

SRA дугаар  228984

11

12.

Эдвард Южин Лийман / Lehman Edward Eugene

АНУ-ын Иллинойс мужид хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 6194489 тоот зөвшөөрөлтэй

12

13.

Кристофер Мелвилл/ Melville Christopher John

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 30379

13

14.

Антони Вүүлли/ Woolley Anthony grant

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 357036

14

15.

Майкл Олдрич / Aldrich Michael Alexander

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 11ий өдрийн А/123 дугаар тушаалаар бүртгэлээс хассан.

Хонконгийн тусгай захиргааны бүсийн дээд шүүхээс 1999 онд  хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан гэрчилгээтэй

15

16.

Майкл Девисон /Davison Michael Durham

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 139995

16

17.

Паул Вэйффэнбах /Weiffenbach Paul

Голумбийн тойрог Давж заалдах шатны шүүхийн 1991 оны барын гишүүнээр зохих ёсоор батлагдсан болохыг баталгаажуулсан баримт

17

18.

Ока Хидео /Oka Hideo

Японы Хууль зүйн яамны дэргэдэх хуульчийн шалгалтын мэргэжлийн хорооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэнийг баталсан батламж  Дугаар:S0000754

18

19.

Себастиан Мартин Рошолт/ Rosholt Sebastian Martin

Австрали, Нью Саут Уэльсийн хууль зүйн нийгэмлэгийн  мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ Хуульчийн нийгэмлэгийн дугаар: 63039

19

20.

Даниел П.Нийлон/ Neelon Daniel Paul

1994 оны 3 сарын 15-нд Массачусетс мужийн Дээд шүүхээс албан ёсоор эрхээ авсан.Дээд шүүх дэх Баарын холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хороо  № 565624

20

21.

Р.Ариунтуяа/ R.Ariuntuya

Юью Йорк мужийн Дээд шүүхийн давж заалдах шатны 2 шүүхийн тодорхойлолт

21

22.

Эбони Монак Бишоп/Bishop                   Ebone monique

Юью Йорк мужийн Дээд шүүхийн давж заалдах шатны 2 шүүхийн тодорхойлолт

22

23.

Кимберли Бескетт/ Beckett Kimberly Dru

АНУ-ын Колумбиа дүүргийн Хяналтын шатны шүүхийн тодорхойлолт

23

24.

Александр Паул Бачува/Alexander Paul Bachuwa

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар бүртгэлээс хассан.

АНУ-ын Аризона мужийн дээд шүүхийн ажилтны гэрчилгээ


24

25.

Зууннасан/Zong Nasheng

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээний дугаар 11501199810681661

25

26.

А.Сүхэ/Asuhe

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээний дугаар 11501199810607706

26

27. Шагналт /SHANG NA LA TU

Хуульчийн мэргэжлийн гэрчилгээ
№ А 20041506230085

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ №11501200510447597

2015-1
28. Маркус Райнберг/Marcus Reinberg Хамбург хотын Ханзеатын Өмгөөлчдийн Танхимаас 2000 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр зөвшөөрөл олгосон.  2015-2
29. Сарнай/Sarina

Өмгөөлөгчийн гэрчилгээ № 152502197105120022

2015-3

                                                                                   

                   ---- о О о ----

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд