Олон нийтээр хэлэлцүүлж буй хуулийн төсөл

Д/д

Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн

Хуулийн төслийн


1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний  хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Шинэ/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
3. Өмгөөллийн тухай    Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
4. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/   Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
5. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
6. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн төсөл /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
7. Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
8. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга 
Дагаж гарах
9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
   

 

 

 

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа tusul@mojha.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд