Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт,бүртгэлийн хэлтэс

Д/д

Ажилтнуудын нэрc

Хариуцах чиг үүрэг

Харилцах утас

E-Mail

1

Д.Ариунтуяа

Хэлтсийн дарга

260626

ariuntuya@mojha.gov.mn

2

Д.Алтантуяа

Ахлах мэргэжилтэн

265092

altantuya@mojha.gov.mn

3

Э.Сэлэнгэ Ахлах мэргэжилтэн 260275 selenge@mojha.gov.mn
4 Т.Нарантунгалаг Мэргэжилтэн 267526 narantungalag@mojha.gov.mn
5 Д.Түвшинбаяр  Мэргэжилтэн 267655 tuvshinbayar@mojha.gov.mn

6

М.Мөнх-Алдар

Мэргэжилтэн 

260275 munkh-aldar@mojha.gov.mn
7 С.Дархантөгс Мэргэжилтэн 267655 darkhantugs@mojha.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд