ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

Д/д

Ажилтнуудын нэр

Хариуцах чиг үүрэг

Харилцах утас

E-mail

1

 Т.Бат-Өлзий

Газрын дарга

260626

bat-ulzii@mojha.gov.mn

2 Ч.Нарантуяа Ахлах мэргэжилтэн 263932 narantuya@mojha.gov.mn
3 С.Уянга Мэргэжилтэн 261951 uyanga.s@mojha.gov.mn

4

Д.Гантуяа

Мэргэжилтэн

261951

gantuya.d@mojha.gov.mn

5 С.Саруул Мэргэжилтэн 261951 saruul.s@mojha.gov.mn
6 Г.Оч Мэргэжилтэн 261951 och@mojha.gov.mn
7 Г.Сарнай Мэргэжилтэн 261951 sarnai@mojha.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд