Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Д/д

Ажилтнуудын нэрc

Хариуцах чиг үүрэг

Харилцах утас

E-Mail

1

Н.Цэвэлмаа

Хэлтсийн дарга

264285

tsevelmaa@mojha.gov.mn

2 Б.Болормаа Салбарын ерөнхий нягтлан бодогч бөгөөд салбарын урсгал зардлын төсөв, гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 264258 bolormaa@mojha.gov.mn

3

Б.Очгэрэл

Салбарын хөрөнгө оруулалтын төсөв, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

264258

ochgerel@mojha.gov.mn

4

Х.Цогтбаатар

Яамны аппаратын санхүүгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

264258

tsogtbaatar@mojha.gov.mn

5

Г.Базаргүр

Санхүүгийн мэргэжилтэн

264258

bazargur@mojha.gov.mn

6

Л.Ундрах

Нярав

264258

undrakh@mojha.gov.mn

7

Б.Хатантуул

Төрийн сангийн гүйлгээ баталгаажуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263508

khatantuul@mojha.gov.mn

8

Б.Энхбилэг

Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

263508

enkhbileg@mojha.gov.mn

9   Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 263508  

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд