Гадаад хамтын ажиллагаа

  • Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

  • Зээл тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах, гэрээ, хэлэлцээр байгуулах

  • Олон улсын шүүх, арбитрын ажиллагаанд монголыг төлөөлөх ажлын хэсэгт туслах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд