Хууль зүйн бодлогын газар

Д/д

Ажилтнуудын нэрc

Хариуцах чиг үүрэг

Харилцах утас

E-Mail

1 П.Сайнзориг
Газрын дарга 261957 sainzorig@mojha.gov.mn

2

Д.Саруул 

Ахлах мэргэжилтэн

261935

saruul@mojha.gov.mn

3

Ш.Цолмон

Ахлах мэргэжилтэн

265092

tsolmon_sh@mojha.gov.mn

4

Л.Мөнхцэцэг

Ахлах мэргэжилтэн

266107

munkhtsetseg@mojha.gov.mn

5

Б.Энхтунгалаг

Ахлах мэргэжилтэн

261935

enkhtungalag@mojha.gov.mn

6

Я.Жавхлан

Ахлах мэргэжилтэн

261935

javkhlan@mojha.gov.mn

7

Т.Нармандах

Ахлах мэргэжилтэн

261935

narmandakh@mojha.gov.mn

8 Х.Сүрэнхорол Ахлах мэргэжилтэн 267655 surenkhorol@mojha.gov.mn
9 М.Цолмон Мэргэжилтэн 267655 tsolmon_m@mojha.gov.mn
10 Ж.Амгалан Мэргэжилтэн 265092 amgalan@mojha.gov.mn
11 Б.Анхбаяр Мэргэжилтэн 267655 ankhbayar@mojha.gov.mn
12 Б.Алтантуяа Мэргэжилтэн 265092 altantuya@mojha.gov.mn
13 Д.Цолмон
Мэргэжилтэн 265092 tsolmon_d@mojha.gov.mn
14 Т.Нарантунгалаг  Мэргэжилтэн 267655 narantungalag@mojha.gov.mn
15 Д.Баясгалан   Мэргэжилтэн 267655 bayasgalan.d@mojha.gov.mn
16  О.Мандах  Мэргэжилтэн 267655  mandakh@mojha.gov.mn
17 С.Санчиржав Мэргэжилтэн 267700 sanchirjav@mojha.gov.mn
18 Б.Энхцэцэг Мэргэжилтэн 267655  enkhtsetseg@mojha.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд