ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Д/д

Ажилтнуудын нэр

Хариуцах чиг үүрэг

 

Харилцах утас

E-Mail


1

Н.Жавхлантөгс

Газрын дарга

263881

javkhlantugs@mojha.gov.mn

2

Ц.Цэнгэлмаа

 

Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний  агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263682

tsengelmaa@mojha.gov.mn

3

Ц.Нугармаа

 

Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний  агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263682

nugarmaa@mojha.gov.mn

4   Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн 315539  

5

Б.Даваасүрэн

 

Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний  агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

263682

davaasuren@mojha.gov.mn

6

Л.Баттулга

 

Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

263682

battulga@mojha.gov.mn

7 Т.Төмөр-Очир Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 265125 tumur-ochir@mojha.gov.mn
8 Ц.Хүдэрян Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 265125 khuderyan@mojha.gov.mn
9 З.Ундраа Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 265125 undraa@mojha.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд