Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр

 

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ХАВСРАЛТ 1. ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ХАВСРАЛТ 2.  “ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд