НОТАРИАТЫН ТОЙРОГ ШИЛЖИХ ШАЛГАЛТЫН ТОВ ЗАРЛАГДЛАА

НОТАРИАТЫН ТОЙРОГ ШИЛЖИХ ШАЛГАЛТЫН ТОВ ЗАРЛАГДЛАА

         Нотариатын тойрог шилжих шалгалтыг Нотариатын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн 2018 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр зохион байгуулахаар зарласан байна. Нотариатын тойрог шилжих шалгалтыг тус яаманд тойрог шилжих хүсэлт гаргасан нотариатчдын дунд зохион байгуулж, хүсэлтийг 2018 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тасалбар болгосон байна.  

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд