ХЗДХЯ-НЫ ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ХЗДХЯ-НЫ ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ,  ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН  МЭРГЭЖИЛТНҮҮД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг, байгууллагын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт 5 дугаар сарын 11-12 өдрүүдэд явагдлаа. Уг сургалтаар Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, төрийн байгууллагын олон нийтийн харилцаа, хэвлэл мэдээллийн стратеги, цахим орчны мэдээллийн урсгал мөн Хууль зүйн салбарын үйл ажиллагаанд холбогдох мэдээ мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх журамын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл зэргийг танилцууллаа.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд