2018 ОНД ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ БОЛОН ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

2018.01.02-2018.12.20      


 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэр-лэлт

(%) 

Шийдвэр-лэж хариу өгсөн

Үүнээс

Бусад байгуул- 

лагад шилжүүлж

шийдсэн 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэр-лэсэн

1

Хууль зүй, дотоод хэргийн

яам

995

967

91

-

28

97.2%

2

Цагдаагийн ерөнхий газар

14461

14296

-

-

165

98.8%

3

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

11518

 

11477

 

27

 

-

 

41

 

99.6%

4

Хил хамгаалах ерөнхий газар

11364

11155

188

-

209

98.2%

5

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

 

6516

 

6362

 

-

 

-

 

154

 

97.6%

6

Архивын ерөнхий газар

893

885

-

-

8

99.1%

7

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

619

 

607

 

-

 

- 

 

12

 

98.1%

8

Оюуны өмчийн газар

199

187

-

-

12

94.0%

9

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн

 

461

 

442

 

2

 

-

 

19

 

95.9%

10

Хууль зүйн туслалцааны төв

3146

3146

28

-

-

100%

11

Хууль сахиулах их сургууль

982

957

-

-

25

97.5%

12

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг

 

382

 

382

 

45

 

-

 

-

 

100%

13

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

-

-

-

-

-

-

 

 

Дүн


 

51536

 

50863

 

(381)

 

-

 

673

 

98.7% 

                                                                                                                       

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд