2014 ОНД УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ИРҮҮЛСЭН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

НДМШ

Утга

УНБ

 

Баталсан байгууллага

Огноо

Дугаар

Огноо

Дугаар

1

 

 

ГЕГ

2013.04.19

А/77

Журамд нэмэлт оруулах тухай /ГЕГ-ын 2008-676-ийн 1-р хавсралтад/

2014.01.28

н/ө

2

 

 

ГЕГ

2013.12.06

А/250

Журамд нэмэлт оруулах тухай /ГЕГ-ын 2008-678-ийн 1, 3, 5-р хавсралтад/

2014.01.28

н/ө

3

 

 

ГЕГ

2013.12.25

А/261

Үндэсний код, хэмжих нэгжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014.04.24

н/ө

4

 

 

БШУЯ

2014.02.10

25/А/30

Загвар шинэчлэн батлах  тухай

2014.3.3

н/ө

5

 

 

ГЕГ

2013.03.21

А/53

Журамд нэмэлт оруулах тухай /ГЕГ-ын 2010-388-д/

2014.04.14

н/ө

6

 

 

СЯ

2014.4.4.

76

Журамд нэмэлт оруулах тухай

2012.12.21-ний 3354-д

н/ө

7

 

 

БШУЯ

2013.08.21

А/319

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2010-08-27-ны 3184

н/ө

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд