Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэд даргыг томилов.

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэд даргын сул орон тооны захиалыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. ТАЗ-өөс Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг явуулж, холбогдох дүгнэлтээ ирүүлсэн.
Хууль зүйн сайдын тушаалаар тус газрын дэд даргаар Л.Баатарчулууныг томилов.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд