Газар, хэлтсийн дарга нарыг томилов

           Тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, Хууль зүйн бодлогын газрын дарга, Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын газрын даргын  албан тушаалд өрсөлдөж буй албан хаагчдын талаар дүгнэлт гаргуулахаар холбогдох материалыг хүргүүлэн ТАЗ-өөс ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалд томилсон.

            Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны даргын ажлын байрны сул орон тооны захиалгыг ТАЗ-д хүргүүлэн нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулж, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нэр дэвшигчийг ТАЗ-ийн тогтоолыг үндэслэн ХЗДХС-ын тушаалаар томилсон.

            Тус яамны Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын сул орон тоон дээр төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас нэр дэвшүүлэн, дүгнэлт гаргах ажлыг УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулж, ТНБД-ын тушаалаар албан тушаалд томилсон.

 

Газар, хэлтсийн нэр

Дарга

Утас

1.

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Б.Үнэнбат

267651

2.

Хууль зүйн бодлогын газар

П.Сайнзориг

261957

3.

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Э.Энхтуяа

263507

4.

Гэрээ, эрх зүй, хамтын ажиллагааны газар

Т.Бат-Өлзий

265225

5.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Н.Жавхлантөгс

263881

6.

Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт бүртгэлийн хэлтэс

Д.Ариунтуяа

260626

7.

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Н.Цэвэлмаа

264285

8.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба

Л.Нямгэрэл

315539

 

ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөл

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд