АТГ-ЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХЗДХЯ, ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

АТГ-ЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХЗДХЯ,  ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

АТГ-ын даргын удирдамжийн дагуу АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Э.Идэрцогоор ахлуулсан ажлын хэсэг “Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй  танилцах, авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх” чиглэлээр ажиллаж байна. Тус ажлын хэсгээс “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-т заасан яам, агентлаг, орон нутагт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд ажиллах, Олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийн гишүүдийг  сонгон шалгаруулах юм.

Олон нийтийн дэд зөвлөл-ийн гишүүний ажиллах чиглэл:

-    Төрийн байгууллагуудын ил тод, нээлттэй байдалд тавих иргэд, олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомж зөрчсөн, хүнд суртал, чирэгдэл, учруулсан дүрэм, журам, шийдвэрийг хянах, төрийн байгууллага, нийтийн албан тушаалтан, иргэдийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхэд хяналт тавих

-   Төсөв, санхүү, төсвийн орлого, зарцуулалт, хандив, зээл тусламж, түүний хувиарлалт, төсөл хөтөлбөр, худалдан авах ажиллагаанд холбогдох мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан хугацаа, шаардлагын хүрээнд тухай бүр тогтмол үнэн зөв, ил тод болгосон эсэхэд хяналт тавих.

-   Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хуульд заасны дагуу ил тод байгаа эсэхийг хянах, нийтийн албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн эсэхэд хяналт тавих

Тавигдах шаардлага

 

-       Тухайн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 2 жил байнга оршин сууж байгаа Монгол улсын иргэн.

-       Дээд боловсролтой, төсөв, санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүй, аудит, хяналт, эд хөрөнгийн үнэлгээ, хяналт шалгалт, инженер техникийн чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын туршлагатай байх.

-       Хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагад сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээ болон үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллаагүй байх.

-       Хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлэх байгууллагатай сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хамтран ажиллаагүй буюу гэрээний дагуу тодорхой ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаагүй.

-       Хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлэх байгууллагаас сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хандив, санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа аваагүй, мөн төлөөлөл хэрэгжүүлээгүй байх.

-       Ял шийтгэлгүй, аль нэг намын харъяалалгүй байх, намын гишүүн бол түүнээс түдгэлзсэн тухай шийдвэр гарсан байх.

 

Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах сонирхолтой дээрх шаардлагыг хангасан иргэд холбогдох хүсэлт, мэдээллээ төрийн албан хаагчийн анкетын хамтаар 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хооронд АТГ-ын Олон нийтийн байранд хүлээн авч байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг : Утас: 91119616, 98116925 дугаарын утаснаас лавлана уу.

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд