Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2017 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ

2017 оны 1 дүгээр улиралд Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас 267 өргөдөл, гомдол ирүүлсний 198 буюу 74.2 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж, 64 өргөдөл хяналтад байна.

 

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд