Төрийн захиргааны удирдлага

  • Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайлалыг хангах
  • Хүний нөөцийн удирдлага, яамны албан хаагчдын сургалт
  • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
  • Олон нийтийг ХЗЯ-ны бодлого, үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах
  • Салбарын хэмжээний шинжлэх ухаан, технологийн төслийн хэрэгжилтэнд хянах
  • Эрх зүйн мэдээллийн цахим сангийн программ хангамж, яамны мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд