Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.5.11-д заасан тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг уг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийг үндэслэн Хууль зүйн сайд олгодог. Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 4-12 дугаар зүйлд заасан нийтлэг журмыг баримтална.  

ТАМГА, ТЭМДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар

Д/д

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Олгосон албан тушаалтан, шийдвэрийн огноо, дугаар

Сунгалт

 

Дуусах хугацаа

Хаяг, утас

1.

“Зааг сервис” ХХК-ийн “Тод тамга”

Үйлдвэр худалдааны сайдын 2004.11.23-ны 155-р тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007.11.21-ний 258,  2010.12.06-ны 207, Хууль зүйн сайдын 2013.12.09-ний өдрийн А/254, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016.12.20-ны A/123-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар тус тус сунгасан

2019.12.09

ЧД, Анкарагийн гудамж -23, Тод Тауэрын 1 давхарт.

Утас:91919499, 323454

www.todtamga.mn

 

2.

“Агармоош” ХХК

Үйлдвэр худалдааны сайдын 2003.12.09-ний 170-р тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007.11.21-ний 258,  2010.12.06-ны 207, Хууль зүйн сайдын 2013.12.09-ний өдрийн А/254, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016.12.20-ны A/123-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар тус тус сунгасан

2019.12.09

ЧД, 4-р хороо, Цэцээ гүн дээд сургуулийн байр, 3 давхарт 307 тоот

Утас: 323029, 99032062, 88018022,

 

3.

“Хак трейд” ХХК-ийн “Гэсү”

Үйлдвэр худалдааны сайдын 2003.12.09-ний 170-р тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007.11.21-ний 258,  2010.12.06-ны 207, Хууль зүйн сайдын 2013.12.09-ний өдрийн А/254, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016.12.20-ны A/123-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар тус тус сунгасан

2019.12.09

СБД, Бага тойруу 48-1 тоот.

Утас:330866; 88110626

 

4.

“Эхлэл ургац” ХХК-ийн “Хас тамга”

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007.11.20-ны 253-р тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010.12.06-ны 207, Хууль зүйн сайдын 2013.12.09-ний өдрийн А/254, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016.12.20-ны A/123 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2019.12.09

ЧД, 3-р хороо Урт цагаан зүүн жигүүр 208, 301 тоот

Утас:70129100, 99906191

5.

“Хаш тамга” ХХК

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017.02.02-ны А/26 дугаар тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2020.02.02

СБД, Бага тойруу 42, 102 тоот

Утас:91099982

khashtamga.mn

6.

“Тамга урлал” ХХК

Хууль зүйн сайдын 2014.07.18-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгосон. ХЗДХС-ын 2017.08.23-ны өдрийн А/208-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2020.07.18

ЧД, Уртцагаан 1-р корпус 212 тоот

Утас:99222353, 98906191, 99906191

7.

“Ти даблью өү даблью” ХХК-ийн “Соёмбо тамга”

Хууль зүйн сайдын 2014.07.18-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгосон. ХЗДХС-ын 2017.08.23-ны өдрийн А/207-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2020.07.18

СБД, 5-р хороо, 5-р хороолол, 2-1 тоот

Утас: 95888808, 88500003, 89500003;

8.

“Хаан тамга урлал” ХХК

Хууль зүйн сайдын 2014.07.18-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгосон. /ХЗС-ын 2015.12.08-ны өдрийн А/279-р тушаалаар Ирээдүй айсуй гэх нэрийг өөрчлөн олгов./

ХЗДХС-ын 2017.08.23-ны өдрийн А/206-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2020.07.18

СБД, 11-р хороо, “WILO” төв, 201 тоот

Утас:99096794, 80008868, 99995399

9.

“Шүрэн тамга групп” ХХК

Хууль зүйн сайдын 2014.08.18-ны А/144-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгосон.

ХЗДХС-ын 2017.08.23-ны өдрийн А/209-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

2020.08.18

БЗД, 4-р хороо 235-11 тоот

Утас:96150407, 89182545

10. Билгүүн Халиун трейд ХХК Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016.12.26-ны A/127 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2019.12.26

 БГД, 12-р хороо,
6-р бичил хороолол

11-20 тоот

Утас-88815091

11. Их Монгол тамга ХХК

Хууль зүйн сайдын 2016.02.25-ны өдрийн А/61-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов.
/ХЗДХС-ын 2018.03.20-ны өдрийн А/50-р тушаалаар Стемп гэх нэрийг өөрчлөн олгов./

2019.02.25

ЧД, 10-р хороо

Зам гүүр-10-6 тоот

Утас:99012566
99037272

12. Цахим тархи ХХК Хууль зүйн сайдын 2016.05.11-ний өдрийн А/152-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2019.05.11

СХД, 11-р хороо

Мандалын гудамж-7-174

Утас:99119597

13. Монгол талын мэлмий ХХК Хууль зүйн сайдын 2016.06.20-ны өдрийн А/194-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2019.06.20

СБД, 33-р байр 67 тоот

Утас:322369
99111119

14. Гэрэлт тамга ХХК Хууль зүйн сайдын 2016.07.01-ний өдрийн А/220-р тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2019.07.01

БГД, 4-р хороо

Гааль 103 тоот

Утас: 99102550

15. Сайн тамга ХХК Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017.03.20-ны A/58 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2020.03.20

БЗД, 13-р хороо

Энхтайваны өргөн чөлөө-116, 4-12 тоот

Утас:96880598

16 Өлзий титэм ХХК Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017.11.16-ны A/272 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2020.11.16

ЧД, 3-р хороо

19-4 р байр, 9 тоот

Утас:88089480

17.

 

Чингис тамга ХХК

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017.10.12-ны A/256 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. /ХЗДХС-ын 2018.07.04-ны өдрийн А/135 тушаалаар Агуу Эрин ХХК гэснийг Чингис Тамга ХХК гэж өөрчлөн бүртгэсэн/

 

2020.10.12

Хаяг: СБ дүүрэг,
11 хороо,
Монголбаялаг тулга ХХК-ны 3 тоот

 

18. Кристал  стэмп ХХК  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/146 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2021.07.24 Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум 4 баг Хүрэнбулаг, 4 хороолол 18-59 тоот Утас:96960304
19. Голден нетворк ХХК  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 А/203 тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар олгов. 2021.10.23 Ховд аймаг, Жаргалант сум 3-30 айл 5 тоот Утас:99310656

---oOo---

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд