Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

Д/д

Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн

Хуулийн төслийн


1. Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай

Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах 

       
         

 

 

 

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа tusul@mojha.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд