Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2014 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн 4 дүгээр улирлын тайлан

Дугаар 2014 онд төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны нэрс Төсөвт өртөг 2014 онд батлагдсан төсөв Гэрээний дүн Гүйцэтгэгчийн нэр Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо Тендерийн урилга нийтэлсэн огноо
XYII ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААС САНХҮҮЖИХ 66 572,0 24 791,2 49 060,8        
XYII.1.1 Цагдаагийн ерөнхий газар 8 539,0 5 904,0 7 753,7        
  l.Хөрөнгө оруулалт: 5 424,0 2 789,0 5 328,7        
XYII.1.1.1 Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр /кобан/ /Орон нутагт/ 1 800,0 1 800,0 1 772,9        
1 Архангай /Хангай/ 78,2 78,2 77,5 Гурван тамир ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
2 Баянхонгор /Гурванбулаг/ 78,9 78,9 78,9 Унага трейд ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
3 Баянхонгор /Заг/ 78,9 78,9 78,9 Унага трейд ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
4 Баян Өлгий /Цагаан нуур/ 78,2 78,2 78,2 ЗХ-ний 340-р анги ХА 2014.02.01 2014.04.10
5 Булган /Сэлэнгэ/ 78,2 78,2 78,2 Зэдра мичид ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
6 Говь-Алтай /Баянтоорой/ 78,2 78,2 78,2 Ашид гэгээн өргөө ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
7 Говь-Алтай /Гуулин/ 78,2 78,2 78,2 Дуурсах Алтай ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
8 Дундговь /Говь-угтаал/ 78,2 78,2 78,2 Шувуутайн
хийморь ХХК
ХА 2014.02.01 2014.04.10
9 Дундговь /Адаацаг/ 78,2 78,2 78,2 СЕЗОН ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
10 Завхан / Асгат/ 78,2 78,2 74,5 Цагаан сээр ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
11 Дорнод /Хэрлэн/ 78,2 78,2 78,2 ДОЦ ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
12 Дорноговь /Эрдэнэ/ 78,2 78,2 77,1 UNTN ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
13 Өмнөговь /Ханхонгор/ 78,2 78,2 77,8 Галтууд ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
14 Өвөрхангай /бүрд/ 78,2 78,2 77,5 Халзанхайрхан ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
15 Сүхбаатар / Бичигт/ 78,2 78 78,2 Мөнхийн гэгээвч ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
16 Сэлэнгэ /Жавхлант/ 78,2 78,2 71,9 Өндөр цант ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
17 Сэлэнгэ /Цагааннуур/ 78,2 78,2 71,9 Өндөр цант ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
18 Төв /Баянцогт/ 78,2 78,2 78,2 Өндөрлөг ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
19 Төв /Аргалант/ 78,2 78,2 78,2 Өндөрлөг ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
20 Хөвсгөл /Чандмань-Өндөр/ 78,2 78,2 77,6 Мөнх-Өргөө ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
21 Хөвсгөл /Цагаан-Уул/ 78,2 78,2 78,1 Хөвсгөл Мичид ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
22 Хэнтий /Биндэр/ 78,2 78,2 75,0 Баялаг хурах ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
23 Ховд /Ховд/ 78,2 78,2 74,2 Дабль сервис ХХК ХА 2014.02.01 2014.04.10
XYII.1.1.2 Элсэн тасархайд замын цагдаагийн тасгийн барилга 640,0 640,0 598,9 Тэнгэр түшиг ХХК НТШ 2014.06.25 2014.07.18
XYII.1.1.2 Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1 184,0 349,0 1 184,0 Зориг Дархан ХХК шилжих барилга 2011.02.01 2011.04.01
XYII.1.1.3 Тоног төхөөрөмж 3 115,0 3 115,0 2 425,0        
XYII.1.1.4 Автопарк шинэчлэлт 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Монгол хьюндэй ХХК тай 558.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. Хурд авто ХХК тай 277.0 сая төгрөгийн, Таван богд ХХК тай 464.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. НТШ 2014.06.25 2014.08.15
XYII.1.1.5 Тусгай хэрэгсэл 1 000,0 1 000,0 310,0 Нууц зэрэглэлтэй ШГБ 2014.05.20 2014.06.20
XYII.1.2 Телекамер /Баян-Өлгий аймаг/ 815,0 815,0 815,0 Миротек ХХК НТШ 2014.04.20 2014.05.12
XYII.1.3.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар 4 780,0 2 730,0 2 730,0        
XYII.2.1 Шилжих 3 980,0 1 930,0 1 930,0        
XYII.2.1.1 Хилийн ангийг шилжүүлэн байршуулах /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ 3 980,0 1 930,0 1 930,0 Хилийн 0119-р анги шилжих барилга    
  шинэ эхлэх 800,0 800,0 800,0        
XYII.2.1.2 Хилийн инженерийн байгууламж 800,0 800,0 800,0 Хилийн 0119-р анги ШГБ    
XYII.2.2 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 1 253,0 533,3 533,3        
XYII.3 Шилжих 1 253,0 533,3 533,3        
XYII.3.1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 585,3 408,8 408,8 Батцагаан өргөө ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. шилжих барилга    
XYII.3.1.1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 667,7 124,5 124,5 Хөвсгөл геологи ХХК -тай гэрээ байгуулагдсан. шилжих барилга    
XYII.7 Хууль зүйн яам 52 000,0 6 600,0 6 600,0        
XYII.7.1 l.Хөрөнгө оруулалт: 52 000,0 6 600,0 6 600,0        
XYII.7.2 Дүүргийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар Хан-уул дүүрэг/ 36 000,0 4 600,0 4 600,0 Цаст-констракшн ХХК, Зүр констракшн ХХК-ын нэгдэл шилжих барилга    
XYII.7.3 Дүүргийн прокурорын нэгдсэн байр /Улаанбаатар Хан-уул дүүрэг/ 16 000,0 2 000,0 2 000,0 шилжих барилга    
  Хууль сахиулахын их сургууль 25 943,8 3 523,9 25 943,8        
XYII.8.1 ХСИС-ийн 3000 сонсогчийн хичээлийн байрны барилга 25 943,8 3 523,9 25 943,8 Греенресурс ХХК шилжих барилга    
XYII.9.0 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 42 107,8 5 500,0 5 500,0        
XYII.9.1 Нэгдсэн хорихын байрны барилга /БЗД/ 37 074,7 3 500,0 3 500,0 Үйлдвэр барилгын хэлтэстэй гэрээ байгуулагдаж байна. . шилжих барилга    
XYII.9.2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын барилга 5 033,1 2 000,0 2 000,0 Шинэ дөл ХХК-тай 2008 онд гэрээ хийгдсэн. шилжих барилга    
  УРСГАЛ ЗАРДЛААС САНХҮҮЖИХ 17 655 256,7 16 940 456,7 16 562 318,8        
  ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 5 888 784,9 5 173 984,9 5 173 984,9        
1 Хугацаат цэргийн хэрэглээнд мах гурил нийлүүлэх 714 800,0     Засгийн газрын 2014 оны 108 дугаар тогтоолоор дотоодын цэрэг татан буудаж НТШ 2014.02.01 2014.04.20
2 Цагдаа, дотоодын цэргийн анги салбаруудад шатахуун нийлүүлэх 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 Цагийн аяс ХХК НТШ 2014.03.25 2014.04.11
3 Цагдаа, дотоодын цэргийн ангиудад нүүрс нийлүүлэх 340 000,0 340 000,0 340 000,0 Цагийн аяс ХХК НТШ 2014.02.01 2014.04.25
4 нормын хувцас зөөлөн эдлэл 3 433 984,9 3 433 984,9 3 433 984,9   ШГБ    
1 Өвлийн хувцасны даавуу 115 290 115 290 115 290 000 БНСУ-ын
HANKOOK TEXTILE
ШГБ    
2 Ёслолын саравчтай малгай 650 650 650 000 БНСУ-ын
lung and prodaction
ШГБ    
3 Албаны саравчтай малгай 607 607 607 340 ШГБ    
4 Сүлдтэй том товч 1 000 1 000 1 000 000 БНСУ-ын
lung and prodaction
ШГБ    
5 Сүлдтэй жижиг товч 1 700 1 700 1 700 000 ШГБ    
6 БНСУ-с бэлдсэн дүн 119 247 119 247 119 247 340   ШГБ    
7 урт ханцуйтай цамц 440 000 440 000 440 000 000 БНТУ-н Имфо текстиль ХХК ШГБ    
8 албаны дан өмд 496 000 496 000 496 000 000 ШГБ    
9 саравчтай даавуун малгай 88 000 88 000 88 000 000 ШГБ    
10 өдөр тутмын хүрэм өмд 16 589 16 589 16 589 300 БНТУ-н Имфо текстиль ХХК ШГБ    
11 бүрх малгай 1 095 1 095 1 094 500 ШГБ    
12 албаны хүрэм 13 688 13 688 13 688 000 ШГБ    
13 поло цамц 1 140 1 140 1 140 360 ШГБ    
14 Өдөр тутмын иж бүрэн хувцас 402 811 402 811 402 811 000 БНТУ-н Имфо текстиль ХХК ШГБ    
15 БНТУ-с бэлдсэн дүн 1 459 323 1 459 323 1 459 323 160   ШГБ    
16 мөрдөс 118 300 118 300 118 300 000 БНХАУ-ын Labels-Accessory компани ШГБ    
17 мөрдөс 40 404 40 404 40 404 000 БНХАУ-ын Labels-Accessory компани ШГБ    
18 мөрдөс 14 814 14 814 14 814 000 БНХАУ-ын Labels-Accessory компани ШГБ    
19 Цацруулагчтай хантааз зун 43 160 43 160 43 160 000 БНХАУ-н Tang Gesi Commerce and Trade ШГБ    
20 Цацруулагчтай хантааз өвөл 47 625 47 625 47 625 000 ШГБ    
21 Ноосон даавуу 30 600 30 600 30 600 000 ШГБ    
22 Өвлийн хувцасны дулаалгын материал 50 325 50 325 50 325 000 Beijin United Textile Corporation ШГБ    
23 малгайн тэмдэг 15 000 15 000 15 000 000 Beijing XIANGHUASHENGSHI
Business Trade Center
ШГБ    
24 БНХАУ-с бэлдсэн дүн 360 228 360 228 360 228 000   ШГБ    
25 цагдаагийн бэлэгдэл тэмдэг 38 220 38 220 38 220 000 Уран шандас ХХК ШГБ    
26 хууль сахиулагч тэмдэг ШГБ    
27 цагдаагийн бэлэгдэл тэмдэг 16 800 16 800 16 800 000 Уран шандас ХХК ШГБ    
28 хууль сахиулагч тэмдэг 16 800 16 800 16 800 000 ШГБ    
29 нэрийн бичиглэл 18 200 18 200 18 200 000 Тансаг хатгамал ХХК ШГБ    
30 хувийн дугаарын тэмдэг 18 200 18 200 18 200 000 ШГБ    
31 өвлийн дотортой гутал 260 000 260 000 260 000 000 Хос Аз ХХК ШГБ    
32 каракуль захтай савхин дээл 14 350 14 350 14 350 000 Монгол шевро ХК ШГБ    
33 тоногтой суран бүс 680 000 680 000 680 000 000 Табуко ХХК ШГБ    
34 Монгол Алтай Зэт ХХК ШГБ    
35 Мэргэн тур ХХК ШГБ    
36 Ноосон малгай 27 000 27 000 27 000 000 Бөртэ УҮГ ШГБ    
37 Ёслолын китель өмд 2 450 2 450 2 450 000 Бөртэ УҮГ ШГБ    
38 Албаны китель өмд 2 250 2 250 2 250 000 ШГБ    
39 өвлийн дотортой гутал 39 000 39 000 39 000 000 Баянбурхан хайрхан ШГБ    
40 Өвлийн хүрэм өмд 54 000 54 000 54 000 000 Зорбион ХХК ШГБ    
41 40 259 40 259 40 258 800 Цагаан шонхор УҮГ ШГБ    
42 85 500 85 500 85 500 000 ХХ-ийн 0288 анги ШГБ    
43 Өвлийн малгай 80 000 80 000 80 000 000 Жинс Чулуу ХХК ШГБ    
44 каракуль зах, малгай 42 000 42 000 42 000 000 Дастан ХХК ШГБ    
45 Савхин дээл 17 200 17 200 17 200 000 Монгол шевро ХК ШГБ    
46 ТЗ-н дотортой хүрэм 40 088 40 088 40 087 692 Бродер мерчантс ХХК ШГБ    
47 Китель өмд 2 870 2 870 2 870 000 Бөртэ УҮГ ШГБ    
  Дүн 1 495 187 1 495 187 1 495 186 492        
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 2 825 800,0 2 825 800,0 2 611 600,0        
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1 116 200,0 1 116 200,0 915 500,0   НТШ 2014.01.09 2014.01.29
1 Саван 16 400,0 16 400,0 16 900,0 “Содхангай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-04 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
2 Нүүр гарын алчуур 8 800,0 8 800,0 8 100,0 “Сислинк” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-02 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
3 Ноосон малгай 9 000,0 9 000,0 8 800,0 “Дөлгөөн тэргүүн” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-01 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
4 Ажлын гутал 76 000,0 76 000,0 76 000,0 “Тэмээн” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-05 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
5 Эсгий гутал 17 500,0 17 500,0 17 500,0 “Галт шагай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-03 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
6 Даавуу 224 700,0 224 700,0 207 000,0 “Бишрэлт тэнгэр” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-06 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
7 Дотрын материал 22 300,0 22 300,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
8 Эсгий 57 600,0 57 600,0 50 400,0 “Содхангай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-04 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
9 Хөвөн 34 300,0 34 300,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
10 Орны бүтээлэг 7 000,0 7 000,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
11 Туслах материал 6 400,0 6 400,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
12 Албаны зангиа 6 400,0 6 400,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
13 Албаны мөрдөс 4 500,0 4 500,0 4 700,0 “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
14 Хээрийн мөрдөс 5 000,0 5 000,0 5 000,0 “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
15 Өвлийн цегейк малгай 18 200,0 18 200,0 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
16 Хээрийн нэхий дотортой хүрэм, өмд 424 000,0 424 000,0 380 800,0 “Дархан нэхий” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-02 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
17 Ханцуйн тэмдэг 2 300,0 2 300,0 2 300,0 “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 НТШ 2014.01.09 2014.01.29
18 Цэргийн албан хаагчдын нормын хувцас 175 800,0 175 800,0 138 000,0        
  Эм хангалт 153 000,0 153 000,0 139 500,0        
1 Мэдрэл, сэтгэц нөлөөт, мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх эмүүд 7 400,0 7 400,0 7 400,0 “Моносфарм трейд” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
2 Тарилгын шингэн 21 800,0 21 800,0 24 200,0 “Àéâèêî” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
3 Антибиотек, өвчин намдаах эмүүд 23 100,0 23 100,0 17 900,0 “Äè Ýé Àé” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
4 Арьс, нүд, өвчин намдаах лаа, тосон түрхлэг 2 600,0 2 600,0 2 300,0 “Евро фарм” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
5 Амьсгал, зүрх судас, цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны эм бэлдмэл 9 300,0 9 300,0 8 800,0 “Ìîíôà трейд” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
6 Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эм ба гормоны бэлдмэлүүд 25 400,0 25 400,0 24 400,0 “Ìîíôà трейд” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
7 Нэг удаагийн тариур 11 200,0 11 200,0 12 600,0 “Нью ремеди” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
8 Рентген 7 500,0 7 500,0 8 600,0 “Мед Импекс” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
9 Ороох боох, эмнэлгийн хэрэгсэл 14 300,0 14 300,0 13 200,0 “Мед Импекс” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
10 Бактериологийн лабораторит хэрэглэгдэх тэжээл 500,0 500,0 600,0 “Ìîíãîëôàðì” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
11 Биохимийн лабораторын урвалж оношлуур 3 500,0 3 500,0 3 700,0 “Ìîíôà трейд” ХХК НТШ 2014.01.09 2014.01.30
12 Лабораторийн тоног төхөөрөмж 1 500,0 1 500,0 1 500,0 “Ìîнолаб” ХХК, №04 НТШ 2014.01.09 2014.01.30
13 Бактериологийн лабораторит хэрэглэгдэх туслах хэрэгсэл 1 000,0 1 000,0 500,0 “Ìîíãîëôàðì” ХХК, №06 НТШ 2014.01.09 2014.01.30
14 Ийлдэс судлал, хурдавчилсан тест, цусны бүлэг, бүлэгнэлт, шээсний оношлуур 17 400,0 17 400,0 13 800,0 “Ìîíãîëôàðì” ХХК, №06 НТШ 2014.01.09 2014.01.30
15 Цус, цусан бүтээгдэхүүн 6 500,0 6 500,0          
3 Видео хурлын сүлжээний техник хэрэгсэл 389 900,0 389 900,0 389 900,0 Бодь-электронис ХХК НТШ 2014.01.28 2014.02.20
4 Хорих ангиудын хэрэглээнд гурил, будаа нийлүүлэх 1 166 700,0 1 166 700,0 1 166 700,0 Милл хауз ХХК НТШ 2014.01.28 2014.02.20
  Хил хамгаалах ерөнхий газар 4 817 250,0 4 817 250,0 4 728 954,6        
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1 715 250,0 1 715 250,0 1 626 954,6        
1 Ёслолын цагаан цамц /богино ханцуйтай/ Албаны цамц /ур ханцуйтай/ Албаны цамц /богино ханцйтай/ 60 250,0 60 250,0 60 190,0 “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ НТШ 2013.12.23 2014.01.03
2 Өвлийн цегейк малгай 64 000,0 64 000,0 59 000,0 “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ НТШ 2013.12.23 2014.01.03
3 Савхин дээл 400 000,0 400 000,0 376 288,0 “Би Жи Эйч” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
4 Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм, өмд 604 800,0 604 800,0 568 800,0 “Дархан нэхий” ХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
5 Хээрийн хүрэм 55 000,0 55 000,0 50 000,0 “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ НТШ 2013.12.23 2014.01.03
6 Офицер малгайн тэмдэг
Цэрэг малгайн тэмдэг
Ахлах офицерын цолны металл тэмдэг
Дунд офицерын цолны тэмдэг
Ахлах цолны металл тэмдэг
13 950,0 13 950,0 12 600,0 “Жи Эм Жи Өү” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
7 Савхин бээлий 12 900,0 12 900,0 12 375,0 “Жи Эм Жи Өү” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
8 Офицер ахлагч нарын албаны мөрдөс, таних тэмдэг, энгэрийн тэмдэг, хээрийн анги байгууллагын таних тэмдэг 66 850,0 66 850,0 65 100,0 “Ти Эл Ти” ХХК НТШ 2013.12.23 2013.04.01
9 Хиймэл үстэй малгай 46 800 000 46 800 000 46 800 000 “Цу Бу трейд” ХХК НТШ 2013.12.23 2013.04.01
10 Дотуур цамц, өмд 68 000,0 68 000,0 66 233,7 “Цу Бу трейд” ХХК НТШ 2013.12.23 2013.04.01
11 Ор дэрний цагаан хэрэглэл 108 000,0 108 000,0 102 600,0 “Ворлд фокус” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
12 Эсгий гудас 17 700,0 17 700,0 16 992,0 “Дархан нэхий” ХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
13 Хөвөнтэй хөнжил 45 000,0 45 000,0 44 250,0 “Ворлд фокус” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
14 Хээрийн ноосон цамц 100 000,0 100 000,0 98 000,0 “Мянган өндөр цахир” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.01.03
15 Орны бүтээлэг 23 800,0 23 800,0 19 600,9 “Семиречье” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.04.01
16 Эсгий гутал 75 000,0 75 000,0 74 925,0 “Цу Бу трейд” ХХК НТШ 2013.12.23 2014.04.01
2 Цэргийн дүрэмт хувцасны тусгай зориулалтын материал 2 236 000,0 2 236 000,0 2 236 000,0 Хилийн 0119-р анги ШГБ 2014.01.15 2014.01.15
3 Загварын потенттой цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл 866 000,0 866 000,0 866 000,0 Хилийн 0288-р анги ШГБ 2014.01.15 2014.01.15
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2 607 000,0 2 607 000,0 2 607 000,0        
1 Иргэний үнэмлэхийн бэлдэц 1 470 000,0 1 470 000,0 1 470 000,0 Бодь интернэйшнл ХХК ШГБ 2014.03.25  
2 Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт 490 000,0 490 000,0 490 000,0 Үндэсний үнэт цаас ХХК ХТШ 2014.03.25 2014.03.25
3 ХААТР МАЯГТ, лавлагаа 132 000,0 132 000,0 132 000,0 Эдмон принт ХХК ХТШ 2014.03.25 2014.03.25
4 Дэвтэр, хавтас 320 000,0 320 000,0 320 000,0 Мөнхийн үсэг групп НТШ 2014.03.25 2014.03.25
5 Мэдүүлэг болон бусад маягт 195 000,0 195 000,0 195 000,0 Мөнхийн үсэг групп НТШ 2014.03.25 2014.03.25
  Хууль зүйн яам 721,8 721,8          
1 тавилга, эд хогшил, программ хангамж, техник хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 721 800,0 721 800,0     НТШ 2014.05.01 2014.05.19
  Тахарын ерөнхий газар 1 515 700,0 1 515 700,0 1 440 779,3        
1 Тавилга, эд хогшил, 40 000,0 40 000,0 40 000,0 Анунд ХХК- ХА 2014.01.30 2014.03.17
2 Шатахуун 49 900,0 49 900,0 49 900,0 Петро стар ХХК ХА 2014.01.30 2014.03.17
3 ТЕГ-ын 10 дугаар тойргийн ТХА-ны тавилга техник хэрэгсэл 695 000,0 695 000,0 695 000,0 Саммит компьютер технологи ХХК НТШ 2014.03.07 2014.03.17
4 Дүрэмт хувцас нормын хэрэглэл 40 000,0 40 000,0 40 000,0 Зорибом ХХК ХА 2014.03.05 2014.04.23
5 ТЕГ-ын 10 дугаар тойргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл 690 800,0 690 800,0 615 879,3 Хос Аз ХХК, Зорибом ХХК, Би Энд Би ЭС ХХК, Амнофэшн ХХК НТШ 2014.03.07 2014.05.15