Шийдвэрийн жагсаалт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт
Шийдвэрийн жагсаалт
/Хуулийн 6.4.8 заалтын хүрээнд/
Төсвийн ерөнхийөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн захирагчийн нэр: Хууль зүйн яам
д/д Шийдвэр гаргагч  Шийдвэрийн огноо, дугаар   Төрөл /хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх…/  Товч утга Шийдвэр
1 Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга  2014.12.19
А/110 
 Хөрөнгө зарцуулах   Төсвийн урамшуулал олгох тухай  ХЗЯ ТНБД-2014 № А-110
2 Хууль зүйн сайд  2014.12.25
А/243 
 Хөрөнгө зарцуулах   Төсвийн урамшуулал олгох тухай  ХЗС-2014 № A-243