ХЗДХСайдын багцын 2016 оны 3 дугаар улирлын ХАА-ны тайлан

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН  САЙДЫН  БАГЦЫН  ХЭМЖЭЭНД  2016 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР   БАРАА  АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ   ХУДАЛДАН  АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   3 ДУГААР  УЛИРЛЫН  ТАЙЛАН

 

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг  2016  онд  улсын төсвөөс санхүүжих /сая төг/  2016 оны  төсвийн  тодотголоор   батлагдсан  улсын төсвөөс санхүүжих дүн /сая  төг/ Гүйцэтгэгч байгууллага  Гэрээний дүн /мянган/  төгрөгөөр Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга
эхлэх дуусах Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо Тендерийн урилгыг e-procurement.mn нийтэлсэн огноо сонин хэвлэлд нийтэлсэн огноо Гэрээ  байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ  дүгнэсэн огноо
VII.2 Цагдаагийн ерөнхий газар
VII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт 4,040.0 2,100.0       1,950.4       3,926,499.6
Шилжих 2,340.0 1,849.6       1,700.0      1,642,599.6
цагдаагийн кобаны барилга 2016 2016 1,700.0 1,700.0       1,700.0                            –      1,642,599.6
1 Архангай, Булган сум 2016 2016 80.0 80.0            80.0 Гурван тамир ХХК            79,000.0 ХА 2016.02.20 2016.03.25 2016.12.10
2 Архангай, Жаргалант сум 2016 2016 80.0 80.0            80.0 Гурван тамир ХХК            79,500.0 ХА 2016.02.20 2016.04..05 2016.12.10
3 Баянхонгор, Шаргалжуут сум 2016 2016 80.0 80.0            80.0 Базар дарь ХХК            79,163.2 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
4 Баянхонгор, Жинст сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0            79,580.6 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
5 Булган, Бугат сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Өрнөх хиймор ХХК            80,000.0 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
6 Булган, Баяннуур сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Эвсэг-Алтай констракшн ХХК            78,891.7 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
7 Говь-Алтай, Тайшир сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Ус-Алтай ХХК            72,621.8 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
8 Говь-Алтай, Хөх Морьт сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Хүслэн хүдэр ХХК            69,753.1 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
9 Орхон, Жаргалант сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Эвсэг алтай ХХК            79,954.6 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
10 Дундговь, Луус сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Шувуутайн хиймор ХХК            80,000.0 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
11 Дундговь, Гурвансайхан сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Тааны амт ХХК            79,428.7 ХА 2016.02.20 2016.03.01 2016.12.10
12 Дорноговь, Сайхандулаан сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Монголт ХХК            75,494.3 ХА 2016.02.20 2016.03.10 2016.12.10
13 Дорноговь, Хатанбулаг  сум Ханги боомт 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Шунхлайн шандас ХХК            80,000.0 ХА 2016.02.20 2016.03.10 2016.12.10
14 Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Их богд-Оргил ХХК            79,207.1 ХА 2016.02.20 2016.04.07 2016.12.10
15 Өвөрхангай, Нарийнтээл сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Халзан хайрхан ХХК            78,805.0 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
16 Төв, Баян-Өнжүүл сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Дөрвөн лхагва  ХХК            79,812.3 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
17 Төв, Дэлгэр Хаан сум 2016 2016            80.0            80.0            80.0 Эвсэг алтай ХХК            79,912.7 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
18 Увс, Хар тэрмис  сум 2016 2016            85.0            85.0            85.0 Арвижих увс ХХК            78,484.4 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
19 Ховд, Манхан сум 2016 2016            85.0            85.0            85.0 Ньютест ХХК            77,961.9 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
20 Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум 2016 2016            85.0            85.0            85.0 Хөвсгөл батчандмань ХХК            79,000.0 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
21 Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум 2016 2016            85.0            85.0            85.0 Уул өвгөд ХХК            76,028.2 ХА 2016.02.20 2016.04.08 2016.12.10
2 Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг “Элсэнтасархай”-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр барих  /  вексель/ 2014 2016 640.0 149.6 Тэнгэр түшиг ХХК          598,900.0 НТШ 2014.03.05 2014.03.10 2014.03.10 2014.06.05 2015.12.10 ХААГ-т нээлттэй  тендер зарлагдсан. 2014-2015 онд  бүрэн хийгдэж дууссан.   2016 онд санхүүжих  149.6 сая төгрөгийг  веселээр  санхүүжихээр  2016 оны  төсвийн тодотголд  батлагдсан.
3 Баянхонгор аймгийн  ЦГ-ын барилга 2014 2017       1,700.0          250.4          250.4 Хаш гоёо ХХК       1,685,000.0 НТШ 2016.01.15 2016.01.19 2016.01.19 2016.04.18 ХААГ-аас  тендер зарлагдсан.  Барилгын  ажил  5 дугаар сарын  9-нд эхэлж  9 сарын  5 нд  бүрэн дууссан.
III.Тоног төхөөрөмж     51,006.9          790.0          200.0       1,174,100.0
Шилжих     50,806.9          590.0               –          974,100.0
1 Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум  /вексель/ 2014 2016          806.9          422.4 Миротек ХХК          806,500.0 НТШ 2014.03.10 2014.03.20 2014.03.20 2014.05.25 2015.12.10 ХААГ-т нээлттэй  тендер зарлагдсан. 2014-2015 онд  бүрэн хийгдэж дууссан.   2016 онд санхүүжих    422.4  сая төгрөгийг  веселээр  санхүүжихээр  2016 оны  төсвийн тодотголд  батлагдсан.
2 Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт 2013 2016     50,000.0          167.6 Смарт солюшнз ХХК          167,600.0 НТШ 2014.06.10 2015.12.10 2014 онд ХААГ  тендер зарлагдсан.  Ерөнхий сайдын багцаас  2015  онд  ХЗС-ийн  багцад  шилжиж  ирсэн. 2016 онд  санхүүжих  үлдэгдэл  167.6 сая төгрөгийг  2016 оны  төсвийн тодотголд  векселиэр санхүүжихээр  хөрөнгө  батлагдсан.
шинэ          200.0          200.0          200.0          200,000.0
2 Ховд  аймгийн  Булган сумын ЦГ-ын их засвар 2016 2016          300.0          300.0          300.0 Алтан зурлага ХХК          200,000.0 НТШ 2016.03.03 2016.03.23 2016.03.23
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар       1,276.2
I.Хөрөнгө оруулалт          650.0          605.0          605.0          605,000.0
Шилжих          650.0          605.0          605.0          605,000.0
VII.3.3 III.Тоног төхөөрөмж          440.2          440.2          440.2          331,200.0 2016-01-05 2016-03-10 2016-12-25
Шинэ          440.2          440.2          440.2          331,200.0 2016-01-05 2016-01-15 2016-01-15 2016-03-22 2016-12-25
VII.3.3.1 Суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016          165.0            76.0            76.0 Автоблок ХХК, ШШГЕГ-2016/03/ХО-ХТШ-26            76,000.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12, 2016-02-19 2016-01-12 2016-03-14 2016-12-25
VII.3.3.2 Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016          135.7          135.7          135.7 Ай Ти Зон ХХК, ШШГЕГ-2016/04/ХО-НТШ-29          135,700.0 НТШ 2016-01-05 2016.06.15 2016.12.10
VII.3.3.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016          139.5          139.5          139.5 Ай Ти Зон ХХК, ШШГЕГ-2016/04/ХО-НТШ-29          119,500.0 НТШ НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-03-12 2016-05-16
УРСГАЛ ЗАРДЛААС  САНХҮҮЖИХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
Цагдаагийн  ерөнхий газар
3 Тээвэр шатахуун 2016 2016       3,263.0       3,263.0 хилийн анги  отряд  заставуудын  сарын  санхүүжилтэд  шууд  худалдан авалт хийнэ.              3,263.0 ШХА 2016.02.22 2016.05.10 2016.12.10
4 Улсын мэдээллийн маягт бэлдэх /жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх/ 2016 2016       1,300.0       1,300.0 Смарт солюшнз ХХК              1,168.0 НТШ 2016.02.22 2016.02.26 2016.02.26 2016.05.10 2016.12.10
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар       3,407.6       3,407.6              1,492.9
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон  ялтны нормын хувцасны материал,  хэрэглэл,   зөөлөн эдлэл худалдаж  авах /28 багц материал/ 2016 2016       1,075.3       1,075.3   928.7
1 Албаны малгай, хэрэглэл 2016 2016    41.9    41.9 Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13    41.9 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Албаны цамц 2016 2016    82.5    82.5 ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14    62.5 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Хатгамал, таних тэмдэг 2016 2016    19.9    19.9 Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13    18.9 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Ноосон цамц, фудболка 2016 2016    36.4    36.4 Жавхлант гэрэлт Од ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-15    25.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Өвлийн малгай 2016 2016    35.0    35.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12, 2016-03-21 2016-01-12 НТШ зарлан шалгараагүй, ХТШ зарласан
Хээрийн нэхий дотортой хүрэм, өмд 2016 2016    230.0    230.0 Дархан нэхий ХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-16    216.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Савхин дээл /цегейк захтай/, савхин бээлий 2016 2016    57.0    57.0 Би Энд Би Эс ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-20    41.7 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Таних тэмдэг /кительний/ 2016 2016    4.4    4.4 Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14    4.1 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын үндсэн түүхий эд 2016 2016    62.1    62.1 Дархан нэхий ХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-16    62.1 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын дотрын материал 2016 2016    12.3    12.3 Эсүүдийн батууд ХХК    12.3 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын дулаалгын түүхий эд 2016 2016    20.9    20.9 Эсүүдийн батууд ХХК    20.9 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын туслах түүхий эд 2016 2016    24.0    24.0 Эсүүдийн батууд ХХК    24.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын ул, өсгий 2016 2016    21.0    21.0 Эсүүдийн батууд ХХК    21.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Гутлын туслах материал 2016 2016    8.2    8.2 Эсүүдийн батууд ХХК    8.2 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Хээрийн хувцасны даавуу 2016 2016    69.6    69.6 ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14    62.4 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Шуурхай бүлгийн хувцасны даавуу 2016 2016    22.2    22.2 Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18    18.7 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Саван 2016 2016    33.0    33.0 Баясах Өргөө ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-17    26.4 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Нүүр гарын алчуур, орны бүтээлэг 2016 2016    15.5    15.5 Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19    13.3 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /улбар шар/ 2016 2016    28.4    28.4 ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14    26.8 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /өвлийн хүрэм өмдний/ 2016 2016    44.4    44.4 Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18    41.3 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /поло/ 2016 2016    5.4    5.4 Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19    5.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /ор, хөнжлийн/ 2016 2016    24.0    24.0 Жавхлант гэрэлт Од ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-15    18.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /хөнжлийн өнгө/ 2016 2016    36.0    36.0 Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18    31.9 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Даавуу /гудасны уут/ 2016 2016    28.4    28.4 Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19    27.5 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Дотрын материал 2016 2016    24.1    24.1 ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14    22.7 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Синтепон 2016 2016    49.3    49.3 Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18    44.2 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Туслах материал 2016 2016    27.2    27.2 Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18    21.9 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
Хатгамлын туслах материал 2016 2016    12.4    12.4 Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13    10.0 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон  ялтны нормын хувцас  бэлтгэх 2016 2016          315.4          315.4 ШГБ 2016-03-10 2016-12-25
3 Хорих байгууллагуудын хүнсний  хэрэгцээт мах, дайвар бүтээгдэхүүн / 50 тн/ 2016 2016          335.0          335.0 Баатарууд тэнгэр” ХХК, ШШГЕГ-2016/11/УТ-НТШ-27 315.2 НТШ 2016-01-08 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-16 2016-12-25
4 Хорих байгууллагуудын хүнсний    хэрэгцээт  гурил /326 тн,  цагаан  будаа 33 тн/ 2016 2016          400.0          400.0 “Арвин Үндэс” ХХК, ШШГЕГ-2016/11/УТ-НТШ-28 152.9 2016-01-08 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-16 2016-03-16 2016-12-25
5 Тавилга эд  хогшил 2016 2016          100.8          100.8 “БСБ трейдинг” ХХК, ШШГЕГ-2016/05/ХО-НТШ-12 96.1 НТШ 2016-01-05 2016-01-12 2016-01-12 2016-03-10 2016-12-25
6 Даатгалын  үйлчилгээ 2016 2016          105.8          105.8
Хил хамгаалах ерөнхий  газар     17,302.5     17,302.5            17,302.5
1 Цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл /24 багцын 31 нэр төрөл/, үндсэн материал  /2 нэр төрөл/ 2016 2016      1,988.3      1,988.3 24 багцад гэрээ  хийгдсэн. 1988.3 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.02.16 2016.07.25
2 Загварын патенттай цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл /21 нэр төрөл/ 2016 2016      2,326.7      2,326.7 Хилийн цэргийн 0288  р анги ТӨУҮГ 2326.7 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.02.16 2016.07.25
3 Хилийн отряд /анги/-уудын бие бүрэлдэхүүний угаалга, ариун цэврийн материал, хөдөлмөр хамгааллын нормын болон жижиг хувцас, хэрэглэл 2016 2016      1,395.1      1,395.1 цэргийн  анги  салбарууд 1395.1 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.02.16 2016.07.25
4 Хилд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний  хүнсний хэрэгцээнд   мах бэлтгэх 2016 2016      2,500.0      2,500.0 хилийн  отряд заставуудад    сарын  санхүүжилтэд  нь  шууд худалдан  авалт хийсэн.              2,500.0 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.01.15 2016.07.25
5 Цэргийн алба хаагчдын хүнсний материал бэлтгэх 2016 2016      4,563.4      4,563.4 хилийн  отряд заставуудад    сарын  санхүүжилтэд  нь  шууд худалдан  авалт хийсэн.              4,563.4 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.01.15 2016.07.25
6 Тээвэр, шатахууны зардал 2016 2016      4,529.0      4,529.0 хилийн  отряд заставуудад    сарын  санхүүжилтэд  нь  тавьж олгож, шууд худалдан  авалт хийсэн.              4,529.0 ШГБ 2016.01.08         А/06 2016.01.15 2016.07.25
ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР          514.0          514.0 336.7
2 Багаж техник хэрэгсэл 2016 2016          100.0            74.0 Гар станц  185 ш                   74.0 НТШ 2016.01.07 2016.01.15  2016.04.12 2016.01.15  2016.04.12
           18.0 машины мтанц 30 ш                   18.0 НТШ 2016.01.07 2016.01.15  2016.04.12 2016.01.15  2016.04.12
             8.0 дахин  дамжуулах  станц 2 ш                     8.0 НТШ 2016.01.07 2016.01.15  2016.04.12 2016.01.15  2016.04.12
3 Шатахуун 2016 2016          376.0          376.0 Петростар  ХХК 336.7 НТШ 05.07.08 2016.01.15 2016.01.15 2016.03.15 2017.04.01
4 Хөдөлмөр хамгааллын  хэрэгсэл 2016 2016            38.0            38.0 Төсвийн  хуваарьт  өөрчлөлт оруулсан. 38 ШХА
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар          983.9          983.9
3 Гэрчилгээ,  үнэмлэхний  маягт 2016 2016          167.8          167.8 Үндэсний үнэт цаас ХХК 152.1 ХТШ 2016.03.23 2016.03.31 2016.03.31
4 ХААТР маягт 2016 2016          175.4          175.4 Мөнхийн  үсэг  ХХК 113.9 ХТШ 2016.03.23 2016.03.31 2016.03.31
5 Дэвтэр хавтас 2016 2016          498.8          498.8 Нэг-Үүд ХХК – 256.7 НТШ 2016.03.23 2016.03.28 2016.03.28 2016.05.27 2016.07.10
6 Мэдүүлэг 2016 2016          101.5          101.5 Хөх монгол принтинг ХХК 67.6 НТШ 2016.03.23 2016.03.28 2016.03.28 2016.05.27 2016.07.10
7 Бусад маягт 2016 2016            40.4            40.4 Титан ХХК   Архивын ерөнхий газар 40.4 ШХА 2016.03.23
Архивын  ерөнхий газар                 345.0
1 Тавилга эд  хогшил 2016 2016          375.9          375.9 БСБ сервис  ХХК, Анун  ХХК, Мон  хангай ХХК, ЛүндээХХК, Говь-Алтай ХХК                 345.0 НТШ 2016.01.15 2016.01.27 2016.01.27 2016.03.11 2016.06.10
Нийт  урсгал зардлаас  санхүүжих дүн