Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл 2019 он

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 3. (Хуулийн 6.2.4, 6.3.7 заалтын хүрээнд)

Д/д Үзүүлэлт Эхлэх огноо Дуусах огноо Төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тухайн жилийн төсөв Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
1 Хөрөнгө оруулалт
3 Тоног төхөөрөмж
4 Хууль зүйн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2019 2019       1,000,000,000.0             1,000,000,000.0
Нийт дүн       1,000,000,000.0             1,000,000,000.0