Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 2-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9. (Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900012002 ХЗДХЯам 19.02.01 Улсын төсөв       186,524,400.0 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 1-р сар
100900012002 ХЗДХЯам 19.02.01 Улсын төсөв             5,160,100.0 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 1-р сар
100900012415 ХЗДХЯам 19.02.01 ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН-Монгол дахь төлөөлөгчийн газар          26,595,000.0 Хамтран ажиллах гэрээний дагуу санхүүжилт
100900012415 ХЗДХЯам 19.02.14 НҮБ-ны Хүн амын сан       101,015,128.0 Хамтран ажиллах гэрээний дагуу санхүүжилт
100900012300 ХЗДХЯам 19.02.28 Улсын төсөв       367,642,000.0 Навтгар хайрхан ХХК Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/