“СҮЛДЭТ БАГАНЫН ДЭРГЭДЭЭС” 2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН НЭВТРҮҮЛЭГ