Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг– 2020 он 1 сар