Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны Жагсаалт батлах тухай А/28 дугаар тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын, Хил хамгаалах байгууллагын, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын, Улсын бүртгэлийн байгууллагын, Архивын байгууллагын, Гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагын, Дотоод хэргийн их сургуулийн албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг ЭНД дарж үзнэ үү