НҮБ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны XIV Их Хуралд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар цахимаар оролцож үг хэллээ