Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2021-2024 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай” А/22 дугаар тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2021-2024 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай” А/22 дугаар тушаалтай ЭНД  дарж танилцана уу