КРИМИНАЛИСТИК, ШYYX ЭМНЭЛГИЙН, ТУСГАЙ БОЛОН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2022 ОНЫ 2-Р САРЫН МЭДЭЭ