Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад бүртгүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцох хүсэлтэй хуульчдыг 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 12 цаг 00 минутаас 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд http://burtgel.mojha.gov.mn// хаягаар цахимаар бүртгэнэ.

Шалгалтад бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг (PDF хэлбэрээр хавсаргах) бүрдүүлсэн байна.Үүнд: 

 • Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл /нотариатын аль тойрогт өрсөлдөж байгаа, таны мэдээлэл (овог, нэр)-ийг нийтэд ил болгохыг зөвшөөрч байгаа эсэх/;
 • Иргэний үнэмлэх;
 • Эрх зүйн бакалаврын диплом;
 • Хуульчийн гэрчилгээ;
 • Цээж зураг (сүүлийн нэг сарын дотор авахуулсан, албан хувцаслалттай /дүрэмт хувцастай байж болохгүй/, 3х4 хэмжээтэй);
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа (ТҮЦ машин, e-mongolia);
 • Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үзлэгийн тодорхойлолт;
 • Төлбөр тушаасан баримт.

Бүртгэлийн хураамж 100,000 төгрөгийг “Хаан банкны 5304190455 тоот П.Бумжаа дансанд тушаана. /Гүйлгээний утга хэсэгт овог, нэрээ заавал бичнэ/

Шалгалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд Дотоод хэргийн их сургуулийн байранд зохион байгуулна.

 АНХААРУУЛГА

 • Бүртгэлийн хугацаанд баримтыг дутуу бүрдүүлсэн, хугацаа хоцорсон тохиолдолд Нотариатчийн мэргэшлийн хороо материалыг нөхөж авахгүй бөгөөд программд бүртгэл хийгдэх боломжгүй.
 • Нотариатчийн сонгон шалгаруулалтын системд өөрийн зураг болон мэдээллийг бүрэн гүйцэд оруулна.
 • Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалт нь сорил, бодлого, ярилцлага хэлбэртэй байна.
 • Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцогчийн судалвал зохих эх сурвалжийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
 • Шалгалтын эхлэх, дуусах хугацаа, үр дүн болон бусад холбогдох мэдээллийг тус яамны /www.mojha.gov.mn/ цахим хаягаар тухай бүр нээлттэй мэдээлнэ.

Жич:Шалгалттай холбоотой мэдээллийг 51263502 утсаар лавлана уу.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ
НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО