Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл хэлэлцүүлэг 06.23-ны 14:00 цагт