Гадаадын иргэн,харьяатын газрын 2022 оны 07 дугаар сарын тоон мэдээ