Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 07 дугаар сарын тоон мэдээ