Нотариатчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэгчдэд онлайн сургалт зохион байгууллаа

Тус яамнаас Монголын Нотариатчдын танхимтай хамтран сумдын нотариатчийн үүрэг хавсран гүйцэтгэгч нарт зориулж “Нотариатын үйлдэл гэрчлэх арга зүй” сэдэвт онлайн сургалтыг өнөөдөр /2022.11.09/ зохион байгууллаа.

Сургалтад 250 гаруй сумын нотариатчийн үүрэг хавсран гүйцэтгэгч хамрагдсан “гэрээ хэлцэл, гэрээслэл, итгэмжлэл, баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх, баримт бичгийн хуулбар, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах баримт бичиг, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг хэрхэн гэрчлэх болон үйлчлүүлэгчийн хувийн байдлыг хэрхэн тогтоох, тэмдэглэлийг хэрхэн хөтлөх, өв хүлээн авах, татгалзах журам” зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдлаа.

Энэ үеэр сумдын нотариатчдын үүрэг хавсран гүйцэтгэгчид санал, хүсэлтээ илэрхийлж, зөвлөгөө мэдээлэл авахын зэрэгцээ их үр дүнтэй, чухал ач холбогдолтой сургалт боллоо гэдгийг онцолж байсан юм.