Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай А/120 дугаар тушаал

”Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын хэмжээнд баримтлах Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал”-ыг ЭНД дарж үзнэ үү