Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

Ажилтнуудын нэрcХариуцах чиг үүрэгХарилцах утасE-Mail
Л.ХосбаярГазрын дарга
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн санхүү, төсөв, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, хэрэгжүүлэхэд Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад мэргэжлийн, шуурхай зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх замаар яамны үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлж Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг бүхэлд нь удирдан зохион байгуулж, уялдуулан зохицуулах
264285khosbayar@mojha.gov.mn
Б.БолормааСалбарын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл, мэдээ, тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн264258bolormaa@mojha.gov.mn
Г.БазаргүрСалбарын урсгал төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт, хэлтсийн дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн264258bazargur@mojha.gov.mn
Ц.ЦээмааАхлах мэргэжилтэн263504tseemaa@mojha.gov.mn
Б.АриунчимэгСалбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн Төрийн сангийн төлбөр тооцоог хянаж баталгаажуулах, салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг гаргаж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж баталгаажуулах, ЖМС-н тайлангийн зарцуулалт хянах ажил хариуцсан мэргэжилтэн263508ariunchimeg@mojha.gov.mn
Ц.АриунцэцэгСалбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн Төрийн сангийн төлбөрийн гүйлгээг хүлээн авч хянаж, гүйлгээг дамжуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг шалгаж хүлээн авах ажил хариуцсан мэргэжилтэн263508ariuntsetseg@mojha.gov.mn
Л.УндрахЯамны аппаратын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай санхүү, аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, үндсэн хөрөнгө, бараа материал, мөнгөн кассын үйл ажиллагаа хариуцсан нярав264258undrakh@mojha.gov.mn
Ж.НаранчимэгНярав264258naranchimeg@mojha.gov.mn
Ө.ОюунзулМэргэжилтэн264258oyunzul.u@mojha.gov.mn