Сайд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн,
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.НЯМБААТАР

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

               1996 онд 48 дугаар дунд сургууль
               2000 онд Орхон их сургууль, эрх зүйч /Бакалавр/
               2002 онд Орхон их сургууль, Боловсрол судлалын магистр
               2008 онд Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Хууль зүйн ухааны магистр
               2012 онд Удирдлагын Академи, Төрийн удирдлагын докторант
               2017 онд Хууль сахиулахын Их сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
               2000-2007 онд Орхон их сургуульд багш
               2005-2009 онд Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч
               2009 онд Сонгинохайрхан дүүргийн хуулийн зөвлөх
               2009-2012 онд Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
               2012-2016 онд Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга
               2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
               2019-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
               2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
               2020 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

ЦАХИМ ШУУДАН
nyambaatar@mojha.gov.mn

ХАРИЛЦАХ УТАС:  261708