ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО.

ХӨТӨЛБӨР
08:40-09:00 Бүртгэл
09:00-09:10 Нээлт:
Г.Билгүүн /ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга/
09:10-09:30 Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга
·         Илтгэгч /ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн А.Амармөрөн/
09:30-09:40 Асуулт, хариулт
09:40-10:00 Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга
·         Илтгэгч /ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн Д.Цолмон/
10:00-10:10 Асуулт, хариулт
10:10-10:30 Цайны завсарлага
10:30-10:50 Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга
·         Илтгэгч /ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн Д.Цолмон/
10:50-11:00 Асуулт, хариулт
11:00-12:00 Хэлэлцүүлэг
·         Чиглүүлэгч: Э.Эрдэнэсүрэн /Оюуны өмчийн газрын дарга/
12:00-12:20 Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт:
·         П.Сайнзориг /ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга/