Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бичиг баримтын эргэлт, түүнд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам

“Бичиг баримтын эргэлт, түүнд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам”-тай  ЭНД  дарж танилцана уу