Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн болон албаны нууц хамгаалах журам

“Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн болон албаны нууц хамгаалах журам”-тай  ЭНД  дарж танилцана уу