Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны Жагсаалт батлах тухай А/70 дугаар тушаал

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын, Хил хамгаалах байгууллагын, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын, Гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагын, Архивын байгууллагын албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг ЭНД дарж үзнэ үү