Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 ОН)