Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны Хууль сахиулах байгууллагуудын жендэрийн нэгдсэн бодлогын баримт бичиг батлах тухай А/117 дугаар тушаал

Хууль сахиулах байгууллагуудын жендэрийн нэгдсэн бодлогын баримт бичиг батлах тухай  А/117 дугаар тушаалтай ЭНД дарж танилцана уу