Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 20 жилийн бүтээн байгуулалт