Үндэсний төв архивын кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив үүсэж хөгжсөний 60 жилийн ойн мэндчилгээ